⚛ Вступні іспити та реферат аспіранта

Вступники складають вступні іспити з філософії, іноземної мови та спеціальної дисципліни в обсязі діючої програми для вузів. За заявою вступника йому в якості вступного може бути зарахований складений іспит кандидатського мінімуму: бажано, щоб вступний іспит за фахом передував іспитам з інших дисциплін.

Від претендента в аспірантуру до іспитів потрібно представити вступний реферат за спеціальністю або список опублікованих наукових праць. Реферат (як текстова частина, так і малюнки) повинен бути ретельно оформлений і добре висвітлювати тему.

Зазвичай вступникам до аспірантури рекомендується обрати для реферату не дуже широке питання, але розглянути його глибоко. У ньому необхідно здійснити критичний аналіз наявних в даній області робіт.

Обсяг реферату звичайно становить 25-30 сторінок, а використана література - два-три десятки найменувань. Кращим рефератом є такий, який потім переростає в тему майбутньої дисертації. Рецензує реферат передбачуваний науковий керівник.

Більш високо цінуються опубліковані або депоновані наукові статті, пов'язані з напрямком майбутнього дослідження.

На вступному іспиті зі спеціальності екзаменований відповідає на питання, що вимагають від нього аналізу та узагальнення. Під час відповіді комісією задаються додаткові питання, що дозволяють з'ясувати, як претендент орієнтується в нестандартних ситуаціях. Основний критерій оцінки на іспиті - не обсяг матеріалу, який він запам'ятав з підручників, а його здатність знаходити рішення в незвичайній ситуації. Претендентові також можуть бути задані питання за темою майбутньої дисертації.

Після наказу про зарахування та призначення наукових керівників аспіранти кілька разів зустрічаються з керівниками з метою уточнення і остаточного формулювання теми дисертації, яка затверджується на кафедрі та вченій раді факультету, а також для оформлення індивідуального плану аспіранта.

З найперших днів аспірантури серйозна увага має приділятися організації праці аспіранта. З цією метою аспірантам рекомендується література, в якій висвітлюється роль планування як необхідної умови успішної діяльності наукового працівника, даються рекомендації щодо складання плану дослідження, збирання матеріалів, складання бібліографії, роботи над книгою, формулювання робочої гіпотези, визначення її місця у творчому процесі, літературного оформлення , композиції майбутньої дисертації, редагування.