⚛ Наукові доповіді та впровадження результатів дисертаційного дослідження

Аспіранти 2-3 років навчання беруть участь у щорічних конференціях вузу. На таку доповідь зазвичай виноситься закінчені питання, наприклад, однин з розділів дисертаційної роботи. Під час науково-технічної конференції слухачі проходять своєрідне підвищення кваліфікації, вводяться в коло найбільш актуальних завдань і способів їх вирішення.

Інша форма обміну науковою інформацією - доповіді аспірантів на споріднених кафедрах інших вузів. Вона дозволяє аспірантам у період завершення дисертації отримувати оцінку результатів і критичні зауваження фахівців з інших закладів. Практика обміну науковими доповідями, безсумнівно, сприяє як підвищенню наукового рівня дисертації, так і розширенню кругозору наукових колективів кафедр.

Корисність дисертаційної роботи підтверджується актами на впровадження, про які потрібно подбати завчасно. Акти слід отримати в організаціях, де були використані основні результати дисертації. Це можуть бути корисні моделі, практичні рекомендації з розробки конкретного виробу, конструкції, технології або вдосконалення останніх. Нові отримані знання можуть бути впроваджені в навчальний процес вузу або при перепідготовці фахівців (у дипломному, курсовому проектуванні, при написанні навчальних посібників тощо).

Планування тем дисертацій

Тематика більшості дисертаційних робіт, виконуваних на кафедрах, має певну спрямованість. Невикористаним резервом в підборі тематики є завчасне планування. Відповідальність за вибір теми, її актуальність покладають на кожного наукового керівника. Тематика дисертацій, очевидно, повинна плануватися заздалегідь, з тим, щоб на кафедрі існував своєрідний банк тем, з якого майбутній аспірант міг би обрати тему, що відповідає його науковим інтересам. Детальне обговорення кожної теми, завдань дослідження та передбачуваних результатів у колі наукових керівників до розгляду на кафедрі допоможе виключити можливість зміни теми в процесі роботи аспіранта, що негативно впливає на терміни захисту дисертації. Хороша кандидатська дисертація не тільки не вичерпує питання внаслідок його повної вивченості, а навпаки, визначає нові завдання і проблеми. Тому в загальних висновках аспіранти, як правило, повинні формувати подальші завдання, які потребують свого вирішення. Нерідко наступні теми дисертацій виростають із попередніх і таким чином забезпечується необхідна наступність у напрямках наукових досліджень.