⚛ Наукова робота

Людина, яка закінчує внз, може зайнятися різними видами діяльності, у тому числі і науковою роботою. У нашій країні існує чимало організацій (НДІ, КБ, ВНЗ та ін.), де наукова робота є одним з основних видів діяльності. Саме набуття знань є головною метою наукової діяльності. Продуктом науки також служить розробка методів і засобів для спостереження та експериментування.

Основною рисою наукового дослідження є його новизна і достовірність знання, отриманого в певній галузі, тобто наукове знання повинно підтверджуватися емпіричними перевірками, має бути пояснена природа процесів і об'єктів, що не суперечить методології науки.

Наукове дослідження має бути системним, тобто повинні бути правильно класифіковані предмет і об'єкт дослідження.

Наукове поняття має бути обгрунтованим (як емпірично, так і теоретично), наведеним в струнку систему, що розкриває наукове досягнення для можливої критики.

Наукове дослідження не повинно містити суб'єктивних оцінок, пов'язаних з особистістю дослідника.

У НДІ, КБ, вишах існують посади молодшого, старшого, провідного та головного наукових співробітників. Згідно з положенням про порядок присудження науковим працівникам вчених ступенів і вчених звань у внз посади доцента, професора і завідувача кафедри можуть займати лише люди, які мають високу кваліфікацію у науковій роботі. В Україні кваліфікація в галузі наукової роботи оцінюється вченим ступенем: кандидата наук (нижчий рівень), доктора наук (вищий рівень). Вчений ступінь присуджується за результатами публічного захисту кандидатської або докторської дисертацій, які є науковими роботами. Дисертація (від лат. Dissertation - міркування, дослідження) - наукова робота, в якій здобувач під керівництвом наукового керівника самостійно викладає наукові результати, що свідчать про особистий внесок автора в науку. Дисертаційне дослідження має бути закінченим і його результатом має бути рукопис дисертації для публічного захисту.

В Україні створено систему підготовки дисертаційних робіт через аспірантуру і докторантуру (система післявузівської підготовки кадрів вищої кваліфікації). При цьому передбачається, що будь-яка людина з вищою освітою може і самостійно підготувати дисертаційну роботу, представити її до захисту у відповідній вченій раді.