⚛ Кандидатські іспити

Кандидатські іспити

Кандидатському іспиту зі спеціальності приділяється серйозна увага. Здача кандидатського іспиту - не самоціль, не зайва рогатка на шляху до досягнення кандидатського ступеня. Це той необхідний рівень, який дає можливість у всеозброєнні приступати до роботи над дисертацією.

Іспит приймається комісією з трьох-чотирьох чоловік. Беручи до уваги ту обставину, що не з усіх питань, що містяться в програмі, є література, на кафедрах для аспірантів повинно практикуватися читання циклу лекцій з окремих питань, що викликають найбільші труднощі або таким, що не забезпечені відповідною літературою. Лекції повинні читатися науковими керівниками і бути досить ефективною формою підвищення рівня знань аспірантів.

Тематика лекцій визначається не керівником, а самими аспірантами після вивчення літератури за програмою іспиту. Обрані теми розподіляються між керівниками відповідно до їх наукових інтересів. Як правило, кожен керівник повинен читати одну-дві лекції. Така організація підготовки сприяє підвищенню активності аспірантів і не є обтяжливою для керівників.

Суттєву допомогу в підготовці аспірантів могло б надати видання невеликим тиражем навчальних посібників за програмою першої частини кандидатського іспиту, яка є спільною для всіх аспірантів. В цей посібник могли б увійти питання, висвітлені лише в численних статтях, пошук яких нерідко утруднений. Програма другої частини кандидатського іспиту зі спеціальності є індивідуальною і включає питання, безпосередньо пов'язані з темою дисертації, а тому складається самим аспірантом за участю наукового керівника. Керівник зобов'язаний простежити, щоб планувалися питання, висвітлені в літературі, а не результати,отримані самим аспірантом.

Оскільки сучасна дисертація не може бути виконана без використання комп'ютера, бажано, щоб всі аспіранти здали додатковий залік з курсу інформатики. При здачі цього заліку потрібно не стільки знання теорії, скільки практичні навички використання стандартних програм. Залік з інформатики повинен здаватися на першому році навчання в аспірантурі.