⚛ Доаспірантська підготовка


Підготовка дисертацій на кафедрах повинна складатися з двох етапів: доаспірантского і аспірантського. Доаспірантська підготовка виявляє для кафедри і для претендента його здібності і можливості. Така підготовка здійснюється у двох напрямках. Для випускників вузу вона полягає в багаторічних контактах кафедр зі студентами, які, як правило, починаючи з 1 курсу, залучаються кафедрою до наукової діяльності. Велика частина студентів, переходячи на наступні курси, може йти з поля зору кафедр, але ті, що залишилися, продовжують працювати при кафедрі, рік від року розширюючи і поглиблюючи свої наукові інтереси і можливості. Ці студенти залучаються кафедрою до виконання наукових досліджень, вони щорічно беруть участь у науково-технічних конференціях свого та інших вузів країни, в національних та інших конкурсах. Найбільш цікаві роботи публікуються у вузівському збірнику.

Другий напрямок доаспірантської підготовки стосується вступників до аспірантури з інших ВНЗ та регіонів. У цьому випадку бажано, щоб аспірантурі передувало річне стажування на кафедрі на посадах дослідника або викладача. Наукові консультанти стажистів найчастіше стають їхніми науковими керівниками в аспірантурі. Кожен складає план стажування на весь рік. План розглядається на кафедрі, після чого затверджується. У плані передбачаються: відвідування лекцій провідних викладачів кафедри, участь у навчально-методичній роботі, поглиблення знань з дисциплін кафедри. Плануються підготовка та здача заліків з інформатики, математичного моделювання, педагогіки, психології. Якщо не здані кандидатські іспити з філософії та іноземної мови, передбачається підготувати і здати їх, а також підготуватися до здачі вступного іспиту за фахом, визначитися з темою майбутньої дисертації, скласти бібліографію. Стажери не звільняються й від педагогічного навантаження, кожен з них може працювати в одній академічній групі.